گل میخ
گل میخ
گل میخ

گل میخ پلاستیکی 7 سانت plastic nails

گل میخ 7 سانت جهت نصب پشم شیشه و پشم سنگ روی دیوار و سقف مورد استفاده قرار می گیرد .گل میخ پلاستیکی 7 سانت جهت نصب پشم شیشه یا پشم سنگ 2.5 سانت تا 3 سانت مورد استفاده قرار میگیرد .

17,000 ریال

گل میخ پلاستیکی 7 سانت

گل میخ پلاستیکی چیست ؟

گل میخ پلاستیکی نوعی رول پلاک بزرگ است که دیسکی کوچک در سر آن تحویه شده است و میخ پلاستیکی که مانند پیچ عمل میکند داخل گل میخ با چکش وارد گل می میشور تا از استحکام گل میخ را محکم تر کند.

گل میخ پلاستیکی باعث سرعت بخشیدن موقع کار می شود ونگه دارنده عالی عایق بدون رانر و استاد کناف می باشد.

گل میخ دارای انواع سایزها و اندازه ها می باشد گل میخ با نوعی دیک پلاستیکی نیز فیکس می شود و فضای بیشتری را می پوشاند و باعث استحکام بیشتری نیز می باشد .

مشخصات

طول 7 سانت