گل میخ
گل میخ
گل میخ

گل میخ پلاستیکی 15 سانت plastic nails

گل میخ 15 سانت جهت نصب پشم شیشه و پشم سنگ روی دیوار و سقف مورد استفاده قرار می گیرد .گل میخ پلاستیکی 15 سانت جهت نصب پشم شیشه یا پشم سنگ 7 سانت تا 10 سانت مورد استفاده قرار میگیرد .

35,000 ریال

گل میخ پلاستیکی 15 سانت

گل میخ پلاستیکی چیست ؟

گل میخ پلاستیکی از نوعی پلاستیک سفت تولید شده است که با یک میخ پلاستیکی جهت نگه داشتن عایق پشم شیشه و پشم سنگ مورد استفاده قرار می گیرد .

گل میخ پلاستیکی باعث سرعت بخشیدن موقع کار می شود ونگه دارنده عالی عایق بدون رانر و استاد کناف می باشد.

مشخصات

طول 15 سانت