پشم شیشه پانلی فویلدار D42KA25 در ابعاد (0/42*1/72)

پشم شیشه پانلی فویلدار D42KA25 در ابعاد (0/42*1/72) glasswool board

پشم شیشه پانلی با ضخامت 2.5 سانت دانسیته42 در طول 1.72 سانت در عرض 0.42 سانت بیشتر برای اجاق گازهای خانگی و صنعتی که فضای کافی وجود ندارد مورد استفاده قرار میگیرد

0 تومان

مشخصات

عرض 42 سانتی متر
طول 1.72 متر\سانتی متر
ضخامت 2.5سانتی متر
دانسیته 42