تصویر پشم شیشه پانلی D42\25 ابعاد (0/50*1/11)

پشم شیشه پانلی D42\25 ابعاد (0/50*1/11)

0 ریال

مشخصات

عرض 50 سانتی متر
طول 1.11متر
ضخامت 2.5سانتی متر
دانسیته 42