تصویر پشم شیشه پانلی(تخته ای)D36/50

پشم شیشه پانلی(تخته ای)D36/50 glasswool panel

0 ریال

مشخصات

عرض 60 سانتی متر
طول 1.20 متر/ سانتی متر
ضخامت 5 سانت
دانسیته 36
تعداد هر بسته 10 برگ
هربسته 7.20 متر/ سانتیمتر مربع