پشم شیشه پانلی (تخته ای) جهت فرهای صنعتی و خانگی

انواع پشم شیشه پانلی یا انواع پشم شیشه تخته ای، تولید کننده پشم شیشه، با انواع ابعاد های مختلف برای اجاق گازهای فردار، دیگ های آب گرم کن با ابعاد های خاص و سفارشی

پشم شیشه پانلی، پشم شیشه، پشم شیشه قیمت مناسب، انواع پشم شیشه، پشم شیشه فله ای، قیمت پشم شیشه، پشم سنگ، انواع پشم سنگ، پشم سنگ فله ای، انواع پشم شیشه ایران، پشم شیشه رولی، پشم شیشه پتویی، پشم شیشه پانلی، پشم شیشه تخته ای، عایق لوله پیش ساخته

پشم شیشه پانلی بدون روکش D42\25 در ابعاد (0/42*1/11)

انواع پشم شیشه پانلی با ضخامت 2.5 سانت دانسیته42 در طول 1.11 سانت در عرض 0.42 سانت بیشتر برای اجاق گازهای خانگی و صنعتی که فضای کافی وجود ندارد مورد استفاده قرار میگیرد. پشم شیشه پانلی بدون روکش، پشم شیشه، انواع پشم شیشه، پشم شیشه تخته ای، پشم شیشه ایران

تماس بگیرید

پشم شیشه پانلی بدون روکشD42\25 درابعاد (0/50*1/11)

پشم شیشه پانلی با ضخامت 2.5 سانت دانسیته42 در طول 1.11 سانت در عرض 0.50 سانت بیشتر برای اجاق گازهای خانگی و صنعتی که فضای کافی وجود ندارد مورد استفاده قرار میگیرد

0 ریال

پشم شیشه پانلی بدون روکش D42\25 در ابعاد (0/48*0/55)

پشم شیشه پانلی با ضخامت 2.5 سانت دانسیته42 در طول 0.55 سانت در عرض 0.48 سانت بیشتر برای اجاق گازهای خانگی و صنعتی که فضای کافی وجود ندارد مورد استفاده قرار میگیرد

0 ریال

پشم شیشه پانلی فویلدارD42KA25 در ابعاد (0/42*1/92)

پشم شیشه پانلی با ضخامت 2.5 سانت دانسیته42 در طول 1.192 سانت در عرض 0.42 سانت بیشتر برای اجاق گازهای خانگی و صنعتی که فضای کافی وجود ندارد مورد استفاده قرار میگیرد

0 ریال

پشم شیشه پانلی فویلدار D42KA25 در ابعاد (0/42*1/15)

پشم شیشه پانلی با ضخامت 2.5 سانت دانسیته42 در طول 1.15 سانت در عرض 0.42 سانت بیشتر برای اجاق گازهای خانگی و صنعتی که فضای کافی وجود ندارد مورد استفاده قرار میگیرد

0 ریال

پشم شیشه پانلی فویلدار D42KA25 در ابعاد (0/42*1/40)

پشم شیشه پانلی با ضخامت 2.5 سانت دانسیته42 در طول 1.40 سانت در عرض 0.42 سانت بیشتر برای اجاق گازهای خانگی و صنعتی که فضای کافی وجود ندارد مورد استفاده قرار میگیرد

0 ریال