پشم شیشه پانلی (تخته ای) جهت فرهای صنعتی و خانگی

انواع پشم شیشه پانلی یا پشم شیشه تخته ای با انواع ابعاد های مختلف برای اجاق گازهای فردار، دیگ های آب گرم کن با ابعاد های خاص و سفارشی

 

پشم شیشه پانلی، انواع پشم شیشه، انواع پشم سنگ، انواع پشم شیشه ایران، پشم شیشه رولی، پشم شیشه پتویی، پشم شیشه پنلی، پشم شیشه تخته ای، عایق لوله پیش ساخته

پشم شیشه پانلی بدون روکش D42\25 در ابعاد (0/42*1/11)

پشم شیشه پانلی با ضخامت 2.5 سانت دانسیته42 در طول 1.11 سانت در عرض 0.42 سانت بیشتر برای اجاق گازهای خانگی و صنعتی که فضای کافی وجود ندارد مورد استفاده قرار میگیرد

0 تومان

پشم شیشه پانلی بدون روکشD42\25 درابعاد (0/50*1/11)

پشم شیشه پانلی با ضخامت 2.5 سانت دانسیته42 در طول 1.11 سانت در عرض 0.50 سانت بیشتر برای اجاق گازهای خانگی و صنعتی که فضای کافی وجود ندارد مورد استفاده قرار میگیرد

0 تومان

پشم شیشه پانلی بدون روکش D42\25 در ابعاد (0/48*0/55)

پشم شیشه پانلی با ضخامت 2.5 سانت دانسیته42 در طول 0.55 سانت در عرض 0.48 سانت بیشتر برای اجاق گازهای خانگی و صنعتی که فضای کافی وجود ندارد مورد استفاده قرار میگیرد

0 تومان

پشم شیشه پانلی فویلدارD42KA25 در ابعاد (0/42*1/92)

پشم شیشه پانلی با ضخامت 2.5 سانت دانسیته42 در طول 1.192 سانت در عرض 0.42 سانت بیشتر برای اجاق گازهای خانگی و صنعتی که فضای کافی وجود ندارد مورد استفاده قرار میگیرد

0 تومان

پشم شیشه پانلی فویلدار D42KA25 در ابعاد (0/42*1/15)

پشم شیشه پانلی با ضخامت 2.5 سانت دانسیته42 در طول 1.15 سانت در عرض 0.42 سانت بیشتر برای اجاق گازهای خانگی و صنعتی که فضای کافی وجود ندارد مورد استفاده قرار میگیرد

0 تومان

پشم شیشه پانلی فویلدار D42KA25 در ابعاد (0/42*1/40)

پشم شیشه پانلی با ضخامت 2.5 سانت دانسیته42 در طول 1.40 سانت در عرض 0.42 سانت بیشتر برای اجاق گازهای خانگی و صنعتی که فضای کافی وجود ندارد مورد استفاده قرار میگیرد

0 تومان