پشم شیشه پانلی (تخته ای) بدون روکش

معرفی کامل و جامع پشم شیشه، انواع پشم شیشه، انواع پشم شیشه پانلی سخت، انواع پشم شیشه پانلی نیمه سخت، تولید پشم شیشه تخته ای جهت عایقکاری دیوار وآگوستیک و جلوگیری از صدا با ضخامت 5 سانت و 2.5 سانت با دانسیته های مختلف تولید می شود.

 

پشم شیشه، انواع پشم شیشه، انواع پشم شیشه ایران، پشم شیشه رولی، پشم شیشه پتویی، پشم شیشه پانلی، پشم شیشه فویل دار، پشم شیشه ایران، پشم شیشه پوشینگر، پشم شیشه تخته ای، تولید کننده پشم شیشه، خرید پشم شیشه

پشم شیشه پانلی 2.5 سانت دانسیته 36 بدون روکش ایزوران

پشم شیشه پانلی(تخته ای) 2.5 سانت دانسیته 36 برای عایقکاری جاهایی که فضای کافی برای عایقکاری وجود ندارد مانند دیگهای دوجداره ویوارهای پیش ساخته و آبگرم کن ها مورد استفاده قرار میگیرد

تماس بگیرید

پشم شیشه پانلی 5 سانت دانسیته 36 بدون روکش ایزوران

پشم شیشه پانل یا تخته ای 5سانت دانسیته 36 بیشتر در عایقکاری دیوار و دیوارهای پیش ساخته جهت صداگیری و کوره های صنعتی و فرهای صنعتی مورد استفاده قرار میگیرد

تماس بگیرید

پشم شیشه پانلی 2.5 سانت دانسیته 42 بدون روکش ایزوران

پشم شیشه پانلی(تخته ای) 2.5 سانت دانسیته 42 برای عایقکاری جاهایی که فضای کافی برای عایقکاری وجود ندارد مانند دیگهای دوجداره ویوارهای پیش ساخته و آبگرم کن ها مورد استفاده قرار میگیرد

تماس بگیرید

پشم شیشه پانلی 2.5 سانت دانسیته 50 بدون روکش ایزوران

پشم شیشه پانل یا تخته ای 2.5سانت دانسیته 50 بیشتر در عایقکاری دیوار و دیوارهای پیش ساخته جهت صداگیری و کوره های صنعتی و فرهای صنعتی مورد استفاده قرار میگیرد

0 ریال

پشم شیشه پانلی 5 سانت دانسیته 50 بدون روکش ایزوران

پشم شیشه پانل یا تخته ای 5سانت دانسیته 50 بیشتر در عایقکاری دیوار و دیوارهای پیش ساخته جهت صداگیری و کوره های صنعتی و فرهای صنعتی مورد استفاده قرار میگیرد

0 ریال

پشم شیشه پانلی 2.5 سانت دانسیته 100بدون روکش ایزوران

پشم شیشه پانلی(تخته ای) 2.5 سانت دانسیته 100 یرای عایقکاری جاهایی که فضای کافی برای عایقکاری وجود ندارد مانند دیگهای دوجداره ویوارهای پیش ساخته و آبگرم کن ها مورد استفاده قرار میگیرد

0 ریال