عایق لوله ای پشم سنگ پیش ساخته 3 اینچ ضخامت 5 سانت
عایق لوله ای پشم سنگ پیش ساخته 3 اینچ ضخامت 5 سانت
عایق لوله ای پشم سنگ پیش ساخته 3 اینچ ضخامت 5 سانت
عایق لوله ای پشم سنگ پیش ساخته 3 اینچ ضخامت 5 سانت

پشم سنگ لوله ای 3 اینچ ضخامت 5 سانت

عایق لوله ای، پشم سنگ 3 اینچ ضخامت 5 سانت برای عایقکاری لوله جهت لوله 3 اینچ مورد استفاده قرار میگیرد

0 تومان

مشخصات

طول 50 سانتی متر
ضخامت 5 سانت