پشم سنگ لوله ای پیش ساخته 1 اینچ ضخامت 5 سانت
پشم سنگ لوله ای پیش ساخته 1 اینچ ضخامت 5 سانت
پشم سنگ لوله ای پیش ساخته 1 اینچ ضخامت 5 سانت
پشم سنگ لوله ای پیش ساخته 1 اینچ ضخامت 5 سانت

پشم سنگ لوله ای 1 اینچ ضخامت 5 سانت Rockwool Pipe Insulation

عایق لوله ای پشم سنگ 1 اینچ ضخامت 5 سانت برای عایقکاری لوله جهت لوله 1 اینچ مورد استفاده قرار میگیرد

0 تومان

مشخصات

طول 50 سانتی متر
ضخامت 5 سانت