پشم سنگ لوله ای 1/2 اینچ ضخامت 2.5 سانت

پشم سنگ لوله ای 1/2 اینچ ضخامت 2.5 سانت Rockwool Pipe Insulation

عایق لوله ای پشم سنگ 1/2 اینچ ضخامت 2.5 سانت برای عایقکاری لوله جهت لوله 1/2 اینچ مورد استفاده قرار میگیرد

0 تومان

مشخصات

طول 50 سانتی متر