پشم سنگ تخته ای یا پانلی

پشم سنگ تخته ای یا پشم سنگ پانلی بیشتر برای عایق کاری دیوار و سقف و کف ساختمان و کوره های صنعتی و اجاق گازهای صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد.

فیلتر کردن ویژگی ها

پشم سنگ تخته ای 5 سانت دانسیته 80 سپاهان

پشم سنگ تخته ای 5 سانت دانسیته 80 سپاهان بیشتر برای عایقکاری دیوار و کف ساختمان و سقف و کوره عای صنعتی با دمای حداقل 25 درجه و فرهای صنعتی و اجاق گازهای صنعتی فردار مورد استفاده قرار می گیرد

0 تومان