پشم سنگ تخته ای

پشم سنگ ، انواع پشم سنگ، پشم سنگ تخته ای، پشم سنگ پانلی، پشم سنگ رولی ، قیمت پشم سنگ، لیست قیمت پشم سنگ، پشم سنگ تخته ای فویلدار،پشم سنگ فویلدار تخته ای، خرید پشم سنگ، 2.5 سانت، 3 سانت، 4 سانت، 5 سانت، 6 سانت،7 سانت، 8 سانت، 9سانت، 10 سانت تولید می شود.

پشم سنگ

قیمت پشم سنگ

لیست قیمت

انواع پشم سنگ تخته ای

 پشم سنگ چیست؟

پشم سنگ در انگلیسی Rockwool نام دارد .

پشم سنگ یک عایق  پنبه ای نرم است که از سنگ های آتشفشانی تولید می شود .پشم سنگ از الیافهای بهم تنیده تشکیل شده است . پشم سنگ یک عایق صوتی و حرارتی و سرما و ضد حریق است که از سنگ آذرین بنام بازالت که از فوران سنگهای آتشفشانی بیرون آمده است تشکیل شده است. 

پشم سنگ زمانی تولید می شود که سنگ بازالت تا 1500 درجه حرات داد می شود تا سنگ بازالت ذوب شود سپس با روشهای چرخشی و خنک کردن الیاف پشم سنگ تولید می شود .

پشم سنگ ابتدا به الیافهای پنبه است و با انباشته شدن و گذر از زیر پرس های سنگین و اضافه کردن روغن  و رزین مناسب پشم سنگ در انواع گوناگون تولید می شود .

انواع پشم سنگ یا محصولات پشم سنگ کدامند ؟

پشم سنگ رولی 

پشم سنگ لحافی

پشم سنگ فویلدار 

پشم سنگ رولی یا لحافی و یا فویلدار با عرض 1.20 و طول 10 متر تولید می شود .

پشم سنگ رولی با ضخامتهای 2.5 سانت ،3 سانت ،4 سانت ،5 سانت 6 سانت 7 سانت ،8 سانت، تولید می شود ونیز با تراکم های یا وزن های مخصوص 25 کیلودر مترمکعب 30کیلوگرم در متر مکعب ،40کیلو گرم در مترمکعب و50 کیلو گرم در متر مکعب و 60 کیلو گرم در متر مکعب تولید می شود .

پشم سنگ تخته ای و یا پشم سنگ پانلی  که با سطحی صاف تولید می شود دارای انواع ضخامت ها تولید می شود .پشم سنگ تخته ای با ضخانت های 2.5 سانت، 3 سانت ،5 سانت ،6 سانت، 7 سانت ،80سانت ،10 سانت و با دانسیته های 50 کیلو گرم ،60 کیلو گرم ،70 کیلو گرم ،80 کیلوگرم ،100کیلوگرم ،و 120 کیلوگرم تولید می شود .

پشم سنگ لوله ای 

عایق لوله پشم سنگ

پشم سنگ لوله ای یا عایق لوله نسبت به قطر لوله تولید می شود پشم سنگ لوله ای با دانسیته های 140 و باانواع ضخامت های  تولید می شود . پشم سنگ لوله ای دقیقا شیبه به خود قالی لوله تولید می شود ضخامت عایق لوله از 2.5 سانت تا 10 سانت تولید می شود . 

پشم سنگ توریدار که از الیاف خام تولید می شود و  با اضافه کردن توری فلزی و دوخت توری به پشم سنگ خام پشم سنگ توری دار تولید می شود .پشم سنگ توری دار با انواع ضخامت ها و دانسیته ها تولید می شود .

معایب پشم سنگ چیست ؟

پشم سنگ دارای گردو خاک است و رطوبت  را به خود جذب می کند حجم زیادی دارد و در هنگام  کار کردن باید از ماسک استفاده نمود .

مزایای پشم سنگ چیست ؟

پشم سنگ کپک یا قارچ نمی زند 

پشم سنگ سبک است

پشم سنگ را به راحتی می توان حمل و جابجا کرد .

پشم سنگ غیر رسانا می باشد .

پشم سنگ از گسترش آتش جلوگیری می کند .

پشم سنگ تخته ای چیست؟

پشم سنگ تخته ای یا اسلب و یا پانلی به شکل یک مکعب مسطتیلی شکا هستند که الیاف های زیادی را به خو اختصاص داده و با رزین مخصوص و چسب مخصوص سخت شده اند پشم سنگ تخته ای به صورت پشم سنگ سخت ونیمه سخت تولید می شوند هر چقدر الیافت پشم سنگ  بیشتر باشد پشم سنگ تخته ای سنگین تر و سخت تر می شود .

مهمترین ویژگی پشم سنگ تخته ای ایستایی این کالا می باشد که باعث شده به راحتی نصب شود و تا 1000 درجه سانتی گراد گرما را تحمل کند و عمده کاربردش در مکانهای صاف مانند دیوار و کف و سقف ها می باشد و همچنین در صنعت کشاورزی بیشترین کاربرد را دارد .

فیلتر کردن ویژگی ها

پشم سنگ تخته ای 5 سانت دانسیته 50 سپاهان

پشم سنگ تخته ای 5 سانت دانسیته 50 سپاهان بیشتر برای عایقکاری دیوار و کف ساختمان و سقف و کوره عای صنعتی با دمای حداقل 25 درجه و فرهای صنعتی و اجاق گازهای صنعتی فردار مورد استفاده قرار می گیرد

تماس بگیرید

پشم سنگ تخته ای 5 سانت دانسیته 80 سپاهان

پشم سنگ تخته ای 5 سانت دانسیته 80 سپاهان بیشتر برای عایقکاری دیوار و کف ساختمان و سقف و کوره عای صنعتی با دمای حداقل 25 درجه و فرهای صنعتی و اجاق گازهای صنعتی فردار مورد استفاده قرار می گیرد

تماس بگیرید

پشم سنگ تخته ای 5 سانت دانسیته 100 سپاهان

پشم سنگ تخته ای 5 سانت دانسیته 100 سپاهان بیشتر برای عایقکاری دیوار و کف ساختمان و سقف و کوره عای صنعتی با دمای حداقل 25 درجه و فرهای صنعتی و اجاق گازهای صنعتی فردار مورد استفاده قرار می گیرد

تماس بگیرید

پشم سنگ تخته ای 5 سانت دانسیته 120 سپاهان

پشم سنگ تخته ای 5 سانت دانسیته 100 سپاهان بیشتر برای عایقکاری دیوار و کف ساختمان و سقف و کوره عای صنعتی با دمای حداقل 25 درجه و فرهای صنعتی و اجاق گازهای صنعتی فردار مورد استفاده قرار می گیرد

تماس بگیرید