عایق لوله ای پشم سنگ  پیش ساخته 2 اینچ ضخامت 5 سانت
عایق لوله ای پشم سنگ  پیش ساخته 2 اینچ ضخامت 5 سانت
عایق لوله ای پشم سنگ پیش ساخته 2 اینچ ضخامت 5 سانت
عایق لوله ای پشم سنگ پیش ساخته 2 اینچ ضخامت 5 سانت

پشم سنگ لوله ای 2 اینچ ضخامت 5 سانت Rockwool Pipe Insulation

عایق لوله ای پشم سنگ 2 اینچ ضخامت 5 سانت برای عایقکاری لوله جهت لوله 2 اینچ مورد استفاده قرار میگیرد

0 تومان

مشخصات

طول 50 سانتی متر
ضخامت 5 سانت