پشم سنگ لوله ای 3/4 اینچ ضخامت 2.5 سانت

پشم سنگ لوله ای 3/4 اینچ ضخامت 2.5 سانت Rockwool Pipe Insulation

عایق لوله پشم سنگ 3/4 اینچ بدون روکش ضخامت 2.5 سانت برای عایقکاری لوله جهت لوله 3/4 اینچ مورد استفاده قرار میگیرد

0 تومان

مشخصات

طول 50 سانتی متر