عایق لوله ای پشم سنگ پیش ساخته 1/2-1 اینچ ضخامت 5 سانت
	عایق لوله ای پشم سنگ پیش ساخته 1/2-1 اینچ ضخامت 5 سانت
	عایق لوله ای پشم سنگ پیش ساخته 1/2-1 اینچ ضخامت 5 سانت
	عایق لوله ای پشم سنگ پیش ساخته 1/2-1 اینچ ضخامت 5 سانت

پشم سنگ لوله ای 1/2-1 اینچ ضخامت 5 سانت Rockwool Pipe Insulation

عایق لوله ای پشم سنگ 1/2-1 اینچ ضخامت 5 سانت برای عایقکاری لوله جهت لوله 1/2-1 اینچ مورد استفاده قرار میگیرد

0 تومان

مشخصات

طول 50 سانتی متر
ضخامت 5 سانت