پشم سنگ پانلی 5 سانت دانسیته 80 سپاهان
پشم سنگ پانلی 5 سانت دانسیته 80 سپاهان
پشم سنگ پانلی 5 سانت دانسیته 80 سپاهان
پشم سنگ پانلی 5 سانت دانسیته 80 سپاهان

پشم سنگ تخته ای 5 سانت دانسیته 80 سپاهان rockwoo board

پشم سنگ تخته ای 5 سانت دانسیته 80 سپاهان بیشتر برای عایقکاری دیوار و کف ساختمان و سقف و کوره عای صنعتی با دمای حداقل 25 درجه و فرهای صنعتی و اجاق گازهای صنعتی فردار مورد استفاده قرار می گیرد

تماس بگیرید

پشم سنگ تخته ای 5 سانت دانسیته 80 سپاهان :

پشم سنگ چه نوع الیافی می باشد و آیا پشم سنگ ضد آب می باشد ؟

پشم سنگ عایقی ایست الیافی شکل مانند پنبه ولی رنگش تیره است و آتش نمی گیرد پشم سنگ از ذوب سنگ بدست می آید .

پشم سنگ عایق سرما و گرما و صوت می باشد .  به طوری که در بیشتر صنایع مورد استفاده قرار می گیرد .

پشم سنگ کاملا ضد آب نیست و رطوبطت را به خود جذب می کند  . پشم سنگ یک عایق کاملا معدنی است که دارای کمی سیلیس و ریزگرد می باشد .

پشم سنگ عایقی است که تا دمای 750 درجه سانتی گراد گرما را تحمل می کند . پشم سنگ از گسترش آتش جلوگیری می کند .

پشم سنگ عایقی است تقریبا ضد ضربه و محافظ خوبی برای ضربه های احتمالی و مانع از لرزش لوله ها و صدا می باشد .

پشم سنگ به شکل های فله ای ،تخته ای و یا پانلی و لوله ای تولید می شود .پشم سنگ با انواع چسبهای صنعتی سازگاری دارد ودر مقابل مواد  شیمیایی مقاموت خوبی از خود نشان می دهد .

پشم سنگ بیشتر در مکانها هایی مورد استفاده قرار می گیرد که دارای گرما و سرمای شدید و صداهای زیادی می باشد .از پشم سنگ جهت جلوگیری از اتلاف انرژی و ذخیره انرژی نیز مورد استفاده قرار می گیرد .

مشخصات

عرض 1.20 متر/ سانتی متر
طول 1.20 متر/ سانتی متر
ضخامت 5 سانت
دانسیته 80
تعداد هر بسته 10 برگ
هربسته 7.20 متر/ سانتیمتر مربع