پشم سنگ توری دار دانسیته 80
پشم سنگ توری دار دانسیته 80
پشم سنگ توری دار دانسیته 80

پشم سنگ توری دار 5 سانت دانسیته 70پو شینگر

0 تومان

مشخصات

عرض 1.20 متر/ سانتی متر
طول 5 متر
ضخامت 5 سانت
دانسیته 70
هر 1 رول 6 مترمربع