پشم سنگ تخته ای فویلدار

پشم سگ فویلدار ،پشم سنگ ،پشم سنگ تخته ای ،پشم سنگ،پشم سنگ 2 سانت، 3 سانت ،4 سانت،5 سانت،6 سانت،7 سانت،8 سانت،9 سانت،10 سانت فویلدار تولید می شود .

پشم سنگ چیست؟

پشم سنگ عایق الیافی می باشد که از ذوب سنگ آتشفشانی بنام سنگ بازالت تولید می شود .

انواع پشم سنگ 

پشم سنگ در شکل های تخته ای ،رولی فویلدار،رولی کاغذی ، لوله ای و فله تولید می شود .

کاربردهای انواع پشم سنگ ها 

پشم سنگ تخته ای برای مکانهای صاف که سطحی صاف دارند مورد استفاده قرار می گیرد مانند دیوار ها ،سقف ها ،و کف 

پشم سنگ رولی فویلدار برای پوشش سقف سولها و سالن های ورزشی و سقفهای کاذب مورد استفاده قرار می گیرد .

پشم سنگ کاغذی برای عایقکاری تاسیسات و مخازن کوچکو بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد .

پشم سن گلوله ای برای عایقکاری لوله ها جهت نگه داشتم دما در طول لولها مورد استفاده قرار می گیرد .

پشم سنگ فله جهت درز گیری و بردن حجم عایقکاری مورد استفاده قرار می گیرد .

مزیت های پشم سنگ 

پشم سنگ آتش نمی گیرد و از گسترس آتش جلوگیری می کند .

پشم سنگ سبک است و به راحتی جابجا می شود .

پشم سنگ سمی نیست و بوی آزار دهنده ندارد .

پشم سنگ به راحتی برش می خورد و کارکردن با آن آسان است .

معایب پشم سنگ 

پشم سنگ داراری ریزگرد می باشد و دارای حجم زیاد است موقع استفاده از پشم سنگ حتما باید از دستکش و ماسک استفاده کرد .

فیلتر کردن ویژگی ها

پشم سنگ تخته ای 5 سانت فویلدار دانسیته 50 پوشینگر

این عایق هابرای گرما و سرما و صدا مورد استفاده قرار میگیرد و بر روی سطح صاف مانند دیوارها و سقف وکف های ساختمان و استودیوهای صدابرداری، سالن های کنفرانس و کوره های تنور و فرهای صنعتی و خانگی سیستم های تهویه مطبوع با میخ های پلاستیکی مخصوص نصب میشود

تماس بگیرید

پشم سنگ تخته ای 5 سانت فویلدار دانسیته 60 پوشینگر

پشم سنگ تخته ای برای گرما و سرما و صدا مورد استفاده قرار میگیرد و بر روی سطح صاف مانند دیوارها و سقف وکف های ساختمان و استودیوهای صدابرداری، سالن های کنفرانس و کوره های تنور و فرهای صنعتی و خانگی سیستم های تهویه مطبوع با میخ های پلاستیکی مخصوص نصب میشود

تماس بگیرید

پشم سنگ تخته ای 5 سانت فویلدار دانسیته 80 پوشینگر

این عایق هابرای گرما و سرما و صدا مورد استفاده قرار میگیرد و بر روی سطح صاف مانند دیوارها و سقف وکف های ساختمان و استودیوهای صدابرداری، سالن های کنفرانس و کوره های تنور و فرهای صنعتی و خانگی سیستم های تهویه مطبوع با میخ های پلاستیکی مخصوص نصب میشود

تماس بگیرید

پشم سنگ تخته ای 5 سانت فویلدار دانسیته 100 پوشینگر

پشم سنگ تخته ای برای گرما و سرما و صدا مورد استفاده قرار میگیرد و بر روی سطح صاف مانند دیوارها و سقف و کف های ساختمان و استودیوهای صدابرداری، سالن های کنفرانس و کوره های تنور و فرهای صنعتی و خانگی سیستم های تهویه مطبوع با میخ های پلاستیکی مخصوص نصب میشود.

3,160,000 ریال