تصویر پشم شیشه پانلی(تخته ای)D100/25

پشم شیشه پانلی(تخته ای)D100/25

0 ریال

مشخصات

عرض 60 سانتی متر
طول 1.20 متر/ سانتی متر
ضخامت 2.5سانتی متر
دانسیته 100
تعداد هر بسته 12 برگ