تصویر پانل تخته ای D50KA25 فویل دار

پانل تخته ای D50KA25 فویل دار

0 ریال

مشخصات

عرض 60 سانتی متر
طول 1.20 متر/ سانتی متر
ضخامت 2.5سانتی متر
دانسیته 50
تعداد هر بسته 20 برگ