تصویر پانل تخته ای D36KA50 فویل دار

پانل تخته ای D36KA50 فویل دار

0 ریال

مشخصات

عرض 60 سانتی متر
طول 1.20 متر/ سانتی متر
ضخامت 5 سانت
دانسیته 36
تعداد هر بسته 10 برگ