تصویر پشم شیشه پانلی D36KA25 فویلدار

پشم شیشه پانلی D36KA25 فویلدار

0 ریال

مشخصات

عرض 60 سانتی متر
طول 1.20 متر/ سانتی متر
ضخامت 2.5سانتی متر
دانسیته 36
تعداد هر بسته 20 برگ