تصویر پشم شیشه پانلی(تخته ای) D36\25

پشم شیشه پانلی(تخته ای) D36\25

0 ریال

مشخصات

عرض 60 سانتی متر
طول 1.20 متر/ سانتی متر
ضخامت 2.5سانتی متر
دانسیته 36
تعداد هر بسته 20 برگ