نایلون عایقکاری 10 سانتی

نایلون عایقکاری 10 سانتی Plastic

نایلون عایقکاری 10 سانتی جهت عایقکاری تاسیسات مورد استفاده قرار میگیرد

0 تومان

مشخصات

عرض 10 سانتی
هر 1 رول 10 کیلو