مقوای عایقکاری تاسیسات

مقوای عایقکاری Insulating cardboard

مقوا جهت عایقکاری برای لوله های تاسسیسات و دیگهای بخار که بروی عایق پشم شیشه بسته می شود

0 تومان

مقوا یا مقوای عایقکاری

مشخصات

عرض 70 سانتی متر
طول 1 متر