متقال
متقال
متقال

متقال عایق کاری Insulating cotton yarn fabric

متقال نخ پنبه پارچه ای است برای عایقکاری لوله ها و کانالهای کولر که با موادی مانند مل و سیریش وچسب چوب آغشته شده و بر روی لوله مانند نوار پیچیده می شود

0 تومان

مشخصات

عرض 1متر
طول 50 متر
هر 1 رول 50متر مربع