لوازم عایقکاری

معرفی جامع و کامل  کلیه لوازم عایقکاری تاسیسات ولوله های سرد وگرم کانال کولرها  دود کش هاو منبع آب  ترمیم ایزوگام و غیره...

متقال عایق کاری

متقال نخ پنبه پارچه ای است برای عایقکاری لوله ها و کانالهای کولر که با موادی مانند مل و سیریش وچسب چوب آغشته شده و بر روی لوله مانند نوار پیچیده می شود

0 تومان

مقوای عایقکاری

مقوا جهت عایقکاری برای لوله های تاسسیسات و دیگهای بخار که بروی عایق پشم شیشه بسته می شود

0 تومان

نایلون عایقکاری 10 سانتی

نایلون عایقکاری 10 سانتی جهت عایقکاری تاسیسات مورد استفاده قرار میگیرد

0 تومان