تصویر عایق لوله 5 اینچ بدون روکش(ساده)ضخامت 5 سانت
تصویر عایق لوله 5 اینچ بدون روکش(ساده)ضخامت 5 سانت
تصویر عایق لوله 5 اینچ بدون روکش(ساده)ضخامت 5 سانت

عایق لوله 5 اینچ بدون روکش(ساده)ضخامت 5 سانت

0 ریال

مشخصات

طول 0/50 سانتی متر