عایق لوله پیش ساخته 5 سانت پشم سنگ

پشم سنگ لوله ای یا عایق لوله پشم سنگ بدون روکش ضخامت 5 سانت

 یکی دیگر از محصولات پشم سنگ پشم سنگ لوله ای می باشد که در عایقکاری لوله ها مورد استفاده قرار میگیرد. پشم سنگ لوله ای همان طور که از اسم آن مشخص می باشد برای عایقکاری لولها در تاسیسات پتروشیمی و پالایشگاه ها و تاسیسات که حرارت لولها به 250 درجه می رسد مورد استفاده قرار میگیرد و همچنین در موتور خانه که در لوله ها ایجاد معیان می شود مورد استفاده قرار می گیرد.

پشم سنگ لوله ای جهت جلوگیری از یخ زدگی و تعریق لوله ها و از هدر رفتن انرژی جلوگیری می کند .عایق لوله ای پیش ساخته به سرعت و به راحتی بر روی لوله ها نصب می شود و کار کردن با انها بسیار راحت می باشد.

 

فیلتر کردن ویژگی ها

پشم سنگ لوله ای 1 اینچ ضخامت 5 سانت

عایق لوله ای پشم سنگ 1 اینچ ضخامت 5 سانت بیشتر برای عایق کاری در حرارت بالا یا جلوگیری از یخ زدگی در مناطق سرد مورد استفاده قرار می گیرد . که عمده کاربرد آن در پالایشگاه ها و پترو شیمی ها می باشد .

0 تومان

پشم سنگ لوله ای 1/2 اینچ ضخامت 5 سانت

عایق لوله ای پشم سنگ 1/2 اینچ ضخامت 5 سانت بیشتر برای عایق کاری در حرارت بالا یا جلوگیری از یخ زدگی در مناطق سرد مورد استفاده قرار می گیرد . که عمده کاربرد آن در پالایشگاه ها و پترو شیمی ها می باشد .

0 تومان

پشم سنگ لوله ای 1/2-1 اینچ ضخامت 5 سانت

پشم سنگ لوله ای بیشتر برای عایق کاری در حرارت بالا یا جلوگیری از یخ زدگی در مناطق سرد مورد استفاده قرار می گیرد . که عمده کاربرد آن در پالایشگاه ها و پترو شیمی ها می باشد .

0 تومان

پشم سنگ لوله ای 1/2-2 اینچ ضخامت 5 سانت

پشم سنگ لوله ای بیشتر برای عایق کاری در حرارت بالا یا جلوگیری از یخ زدگی در مناطق سرد مورد استفاده قرار می گیرد . که عمده کاربرد آن در پالایشگاه ها و پترو شیمی ها می باشد .

0 تومان

پشم سنگ لوله ای 1/4-1 اینچ ضخامت 5 سانت

پشم سنگ لوله ای 1/4-1 اینچ ضخامت 5 سانت پشم سنگ لوله ای بیشتر برای عایق کاری در حرارت بالا یا جلوگیری از یخ زدگی در مناطق سرد مورد استفاده قرار می گیرد . که عمده کاربرد آن در پالایشگاه ها و پترو شیمی ها می باشد .

0 تومان

پشم سنگ لوله ای 2 اینچ ضخامت 5 سانت

عایق لوله ای پشم سنگ 2 اینچ ضخامت 5 سانتپشم سنگ لوله ای بیشتر برای عایق کاری در حرارت بالا یا جلوگیری از یخ زدگی در مناطق سرد مورد استفاده قرار می گیرد . که عمده کاربرد آن در پالایشگاه ها و پترو شیمی ها می باشد .

0 تومان

پشم سنگ لوله ای 3 اینچ ضخامت 5 سانت

عایق لوله ای، پشم سنگ 3 اینچ ضخامت 5 سانت برای عایقکاری لوله جهت لوله 3 اینچ مورد استفاده قرار میگیرد

0 تومان

پشم سنگ لوله ای 3/4 اینچ ضخامت 5 سانت

عایق لوله ای پشم سنگ 3/4 اینچ ضخامت 5 سانت پشم سنگ لوله ای بیشتر برای عایق کاری در حرارت بالا یا جلوگیری از یخ زدگی در مناطق سرد مورد استفاده قرار می گیرد . که عمده کاربرد آن در پالایشگاه ها و پترو شیمی ها می باشد .

0 تومان

پشم سنگ لوله ای 4 اینچ ضخامت 5 سانت

پشم سنگ لوله ای 4 اینچ ضخامت 5 سانت بیشتر برای عایق کاری در حرارت بالا یا جلوگیری از یخ زدگی در مناطق سرد مورد استفاده قرار می گیرد . که عمده کاربرد آن در پالایشگاه ها و پترو شیمی ها می باشد .

0 تومان