تصویر عایق لوله 18 اینچ با روکش فویل مسلح نخدار ضخامت 5 سانت
تصویر عایق لوله 18 اینچ با روکش فویل مسلح نخدار ضخامت 5 سانت
تصویر عایق لوله 18 اینچ با روکش فویل مسلح نخدار ضخامت 5 سانت
تصویر عایق لوله 18 اینچ با روکش فویل مسلح نخدار ضخامت 5 سانت

عایق لوله 18 اینچ با روکش فویل مسلح نخدار ضخامت 5 سانت

0 ریال

مشخصات

طول 0/50 سانتی متر