تصویر عایق لوله 1/2 اینچ بدون روکش (ساده) ضخامت 2.5 سانت
تصویر عایق لوله 1/2 اینچ بدون روکش (ساده) ضخامت 2.5 سانت
تصویر عایق لوله 1/2 اینچ بدون روکش (ساده) ضخامت 2.5 سانت

عایق لوله 1/2 اینچ بدون روکش (ساده) ضخامت 2.5 سانت

0 ریال

مشخصات

طول 50 سانتی متر