عایق لوله پیش ساخته 5 سانت پشم شیشه با روکش فویل مسلح

پشم شیشه لوله ای یا عایق لوله پیش ساخته پشم شیشه با ضخامت 5 سانت با روکش فویل مسلح جهت عایق کاری لوله ها

عایق لوله پیش ساخته، انواع پشم شیشه، انواع پشم سنگ، انواع پشم شیشه ایران، پشم شیشه رولی، پشم شیشه پتویی، پشم شیشه پانلی، پشم شیشه تخته ای

فیلتر کردن ویژگی ها

عایق لوله پشم شیشه 1/2 اینچ با روکش فویل مسلح نخدار ضخامت 5 سانت

عایق لوله پیش ساخته پشم شیشه جهت عایقکاری لوله 1/2 اینچ با ضخامت 5 سانت جهت عایقکاری لوله های سردوگرم و لوله های پتروشیمی وپالایشگاه مورد استفاده قرار میگیرد

0 تومان

عایق لوله پشم شیشه 3/4 اینچ با روکش فویل مسلح نخدار ضخامت 5 سانت

عایق لوله پیش ساخته پشم شیشه جهت عایقکاری لوله 1/2 اینچ با ضخامت 5 سانت جهت عایقکاری لوله های سردوگرم و لوله های پتروشیمی وپالایشگاه مورد استفاده قرار میگیرد

0 تومان

عایق لوله پشم شیشه 1 اینچ با روکش فویل مسلح نخدار ضخامت 5 سانت

عایق لوله پیش ساخته پشم شیشه جهت عایقکاری لوله 1 اینچ با ضخامت 5 سانت جهت عایقکاری لوله های سردوگرم و لوله های پتروشیمی وپالایشگاه مورد استفاده قرار میگیرد

0 تومان

عایق لوله پشم شیشه 1/4-1 اینچ با روکش فویل مسلح نخدار ضخامت 5 سانت

عایق لوله پیش ساخته پشم شیشه جهت عایقکاری لوله 1/4-1 اینچ با ضخامت 5 سانت جهت عایقکاری لوله های سردوگرم و لوله های پتروشیمی وپالایشگاه مورد استفاده قرار میگیرد

0 تومان

عایق لوله پشم شیشه 1/2-1 اینچ با روکش فویل مسلح نخدار ضخامت 5 سانت

عایق لوله پیش ساخته پشم شیشه جهت عایقکاری لوله 1/2-1 اینچ با ضخامت 5 سانت جهت عایقکاری لوله های سردوگرم و لوله های پتروشیمی وپالایشگاه مورد استفاده قرار میگیرد

0 تومان

عایق لوله پشم شیشه 2 اینچ با روکش فویل مسلح نخدار ضخامت 5 سانت

عایق لوله پیش ساخته پشم شیشه جهت عایقکاری لوله 2 اینچ با ضخامت 5 سانت جهت عایقکاری لوله های سردوگرم و لوله های پتروشیمی وپالایشگاه مورد استفاده قرار میگیرد

0 تومان