پشم سنگ لوله ای پیش ساخته 3/4 اینچ ضخامت 5 سانت
پشم سنگ لوله ای پیش ساخته 3/4 اینچ ضخامت 5 سانت
پشم سنگ لوله ای پیش ساخته 3/4 اینچ ضخامت 5 سانت
پشم سنگ لوله ای پیش ساخته 3/4 اینچ ضخامت 5 سانت

پشم سنگ لوله ای 3/4 اینچ ضخامت 5 سانت

عایق لوله ای پشم سنگ 3/4 اینچ ضخامت 5 سانت برای عایقکاری لوله جهت لوله 3/4 اینچ مورد استفاده قرار میگیرد.

0 تومان