ایزوگام فویلدار پشم شیشه ایران ال آ 4
ایزوگام فویلدار پشم شیشه ایران ال آ 4
ایزوگام فویلدار پشم شیشه
ایزوگام فویلدار

ایزوگام فویلدار پشم شیشه ایران

ایزو گام ساده یا بدون فویل مخصوص عایقکاری پشت بام ها وسرویس بهداشتی و حمام و استخر ها و دیوار ها مورد استفاده قرار میگیرد.

تماس بگیرید

ایزوگام چیست ؟

ایزوگام ماده ای است جامد از مواد تولید می شود بنام قیر در واقع ایزوگام بجاب عایقکاری قیر گونی سنتی می باشد که برای پوشش و پشت بام ها و سرویس های بهداشتی وحمام قبل از اتمام ساختمتن مورد استفاده قرار میگیرد  . یک عایقی که کل مکانهای صاف را پوشش می دهد و از رسیدن رطوبت به ساختمتن جلوگیری می کند .

ایزوگام ساده 

ایزوگام پشم شیشه ایران ساده 

مشخصات

عرض 1متر
طول 10 متر
ضخامت 4 میل