پشم سنگ توری دار

انواع پشم سنگ توری دار و پشم سنگ بلانکت بیشتر برای عایقکاری لوله های بسیار بزرگ، دیگ های بیضی شکال و عایقکاری لوله های پتروشیمی و انواع پالایشگا ها مورد استفاده قرار میگیرد.

پشم سنگ توری دار، انواع پشم سنگ توری دار، انواع پشم سنگ، پشم سنگ، پشم سنگ فویل دار، پشم سنگ فله ای، پشم سنگ قیمت مناسب، انواع پشم سنگ لوله ای، انواع پشم سنگ تخته ای، پشم سنگ بلانکت، انواع پشم سنگ بلانکت، انواع پشم سنگ رولی، انواع پشم سنگ فویل دار، قیمت پشم سنگ بلانکت، قیمت پشم سنگ توری دار، قیمت پشم سنگ ایران، روش نصب پشم سنگ، کاربرد پشم سنگ، تولید کننده پشم سنگ، دانسیته پشم سنگ، پشم سنگ اریا

فیلتر کردن ویژگی ها

پشم سنگ توری دار 5 سانت دانسیته 80

پشم سنگ توری دار و یا بلانکت 5 سانت دانسیته 80 برای عایقکاری لو له های بسیار بزرگ و عایقکاری دیگهای بیضی شکل و کوره های صنعتی مورد استفاده قرار میگیرد.

3,670,000 ریال

پشم سنگ توریدار 5 سانت دانسیته 70

پشم سنگ توری دار بیشتر برای عایقکاری تانکرهای قیر و در عایقکاری لوله های بزرگ پالایشگاه و پتروشیمی ها مورد استفاده قرار می گیرد .

3,150,000 ریال