فوم پلی اتیلن
فوم پلی اتیلن
فوم پلی اتیلن

فوم پلی اتیلن 2 میل رولی Polyethylene Foam

فوم پلی اتیلن 2 میل عمده کاربرد آن در بسته بندی های بسیار حساس مانند ظروف شکستنی و به عنوان عایق در عایقکاری تاسیسات و موتورخانه و مبل سازی و غیره مورد استفاده قرار می گیرد.

500,000 تومان

فوم پلی اتیلن وانواع فوم پلی اتیلن چیست؟

فوم پلی اتیلن از تشکیل حباب ها تولید می شود که باگرما دیدن به می چسبند و از قالب یا غلتک عبور می کنند تا خنک شده و سلولی بسته را تشکیل می دهند.

موارد استفاده فوم پلی اتیلن 2 میل رولی:

بیشترین کاربد فوم پلی اتیلن در بسته بندی ظروف شکستنی و محافظت از کالا و در برابر ضربه مورد استفاده قرار می گیرد.


فوم پلی اتیلن در تا دمای ۳۵- تا ۹۰+ درجه سانتیگراد تحمل سرما و گرما را دارد بنابرین به عنوان عایق نیز مورد استفاده قرار میگیرد و در عایقکاری تاسیسات موتور خانه ها کشتی سازیها مبل وصندلی و غیره مورد استفاده قرار می گیرد . 

مشخصات

عرض 1متر
طول 150 متر