دیسک گل میخ پلاستیکس

دیسک پلاستیکی گل میخ جهت نگه داشتن گوشه ها یا لبه های پشم سنگ یا پشم شیشه و کم کردن تعداد گل میخ مورد استفاده قرار می گیرد 

دیسک پلاستیکی 13 سانت

دیسک پلاستیکی و یا دیسک گل میخ جهت نگه داشتن عایق بروی دیوار یا سقف جهت کم کردن سوراخ ها روی سطوح و همچنین مک کردن گل میخ مورد استفاده قرار می گیرد.

21,000 ریال

دیسک پلاستیکی 19 سانت

دیسک پلاستیکی و یا دیسک گل میخ جهت نگه داشتن عایق بروی دیوار یا سقف جهت کم کردن سوراخ ها روی سطوح و همچنین مک کردن گل میخ مورد استفاده قرار می گیرد.

35,000 ریال